Menu Zavrieť

Ochrana osobných údajov

Podmienky o ochrane osobných údajov

1. IDENTITA

Webová stránka FITKOUCING.SK (ďalej len „FITKOUČING“) je spravovaná fyzickou osobou: Martin Greguš so sídlom Novomestská 5, 917 01 Trnava, IČO: 51474212, e-mail: support@fitkoucing.sk.

2. SLUŽBY A PRODUKTY PONÚKANÉ NA STRÁNKE

Obsah tejto stránky nie je náhradou osobnej, odbornej, zdravotníckej a inej starostlivosti a neslúži ani na diagnostiku a liečenie. Uživateľ je každý, kto navštívi stránku FITKOUČING, alebo si zakúpi produkt, či niektorú z ponúkaných foriem online coachingu (ďalej len „služby“). Žiadne zo služieb by uživateľ nemal vykonávať bez prvotnej konzultácie s lekárom alebo iným zdravotníkom.

Počas užívania služieb existujú rôzne riziká, ktoré sú spojené so slabou fyzickou alebo psychickou kondíciou, či inou zdravotnou predispozíciou. Takýto uživateľ nebude žiadať o akúkoľvek službu, či produkt od FITKOUČING. Pokiaľ sa takýto uživateľ rozhodne služby alebo produkt FITKOUČING využiť, robí tak na vlastné riziko.

Uživateľ vykonáva všetky úkony spojené so službami FITKOUČING na vlastnú zodpovedosť, čím zbavuje FITKOUČING akejkoľvek zodpovednosti za vzniknuté škody. Realizáciu služieb uživateľ podstupuje s reálnym vedomím svojho zdravotného stavu, fyzickej a psychickej kondície.

FITKOUČING nie sú doktori. Informácie, ktoré FITKOUČING ponúka slúžia výhradne ako konzultačné a nemajú lekársky charakter.

3. OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY

Aj keď produkty a služby od FITKOUČING sú plne šité na mieru, individuálne a mienené pomôcť, môže sa stať, že uživateľ nedosiahne požadované výsledky. Správnou implementáciou informácií a plánov by mal uživateľ dosiahnuť úžasné výsledky, avšak aj v takýchto prípadoch sa výsledky dostaviť nemusia a služby nebudú maž žiaden vplyv na uživateľa.

Premeny klientov v sekcii „PREMENY“ reprezentujú tých najvytrvalejších, najoddanejších a najpoctivejších klientov. V žiadnom prípade neslúžia ako reprezentácia bežných výsledkov a nie sú prísľubom rovnakých, či podobných výsledkov. Ako zapôsobí služba na jedného uživateľa môže byť iné, ako zapôsobí na druhého, kvôli rozdielom v pohlaví, veku, aktivite, genetike, motivácie a iných. Každý uživateľ má však možnosť dosiahnuť skvelé výsledky ak bude plniť rady FITKOUČING na 100%.

4. AKTUÁLNOSŤ INFORMÁCIÍ

FITKOUČING čerpá z najnovších poznatkov zo sveta a každé tvrdenie vie na vyžiadanie doložiť adekvátnou literatúrou – štúdie, výskumy, analýzy a iné. Aktuálnosť a dostupnosť informácií však FITKOUČING nevie na 100% garantovať a preto ak uživateľ vie o nejakej zastaralej informácii na stránke, môže sa obrátiť na support@fitkoucing.sk

5. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Celé znenie nájdeš na stránke ochrana osobných údajov

6. KONTAKT

Pokiaľ má uživateľ akýkoľvek dotaz, budeme viac ako radi ak nás kontaktuje na support@fitkoucing.sk a my sa už o všetko postaráme. Na e-maili neodpovedáme na otázky o fitness, strave, cvičení a iné. E-maili tohto typu budú ihneď vymazané.