Menu Zavrieť

Ochrana osobných údajov

Podmienky o ochrane osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY

Zásady ochrany osobných údajov webovej stránky FITKOUCING.SK (ďalej len „FITKOUČING“), ktorú spravuje fyzická osoba Martin Greguš so sídlom Novomestská 5, 917 01 Trnava, IČO: 51474212, e-mail: support@fitkoucing.sk

FITKOUČING rešpektuje Vaše právo na súkromie, pokiaľ navštívite našu webovú stránku a pokiaľ s nami budete komunikovať elektronickou cestou. Používame všetky nutné opatrenia a robíme maximum pre to, aby sme zabezpečili všetky osobné informácie, ktoré nám predáte. Vždy sa usilujeme o to, aby naše jednanie bolo v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov a so zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode. Táto politika ochrany súkromia stanovuje postupy spracúvania informácií, ktoré vykonáva FITKOUČING pri používaní Internetu a akýchkoľvek iných elektronických komunikačných sietí.

Konkrétne informácie a podrobnosti k jednotlivému spracúvaniu Vašich osobných údajov poskytujeme vždy pri konkrétnom zbere Vašich osobných informácii, pokiaľ to zákon vyžaduje. V prípade, že sa tieto konkrétne informácie alebo podrobnosti líšia od informácií v tomto dokumente, majú tieto konkrétne informácie alebo podrobnosti prednosť pred týmito Zásadami ochrany osobných údajov.

1. Rozsah a súhlas s týmito zásadami ochrany osobných údajov

Táto politika ochrany súkromia sa vzťahuje na údaje, ktoré o Vás zbierame najmä za účelom ponuky služieb a produktov. Použitím webovej stránky súhlasíte so zhromažďovaním a spracúvaním Vašich údajov podľa nižšie uvedených podmienok. V prípade priamo poskytnutých údajov je vždy vyžadovaný Váš samostatný súhlas.

Použitím Webovej stránky súhlasíte s podmienkami užitia, ktoré sú uvedené v tomto dokumente. Pokiaľ s podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte webovú stránku a nepredávajte nám žiadne svoje údaje. Znenie tohto dokumentu môže byť kedykoľvek zmenené a platnosť zmien je od termínu ich zverejnenia. Odporúčame, aby ste vždy kontrolovali tieto Zásady ochrany osobných údajov a zistili prípadné vykonané zmeny.

2. Osobné údaje zbierané FITKOUČINGom

FITKOUČING môže zbierať Vaše údaje z rôznych zdrojov, vrátanie:

–    Online a elektronických interakcií, vrátane webových stránok, mobilných aplikácií, textových správ alebo aplikácií na soc.sieťach tretích strán (napr. Instagram, Facebook) (ďalej len ako „FITKOUČING stránky“)

–    Offline interakcie, vrátanie priamych marketingových kampaní

–    Vašej interakcie s cieleným online obsahom (napr. online reklama), ktorý FITKOUČING poskytuje skrz stránky tretích strán nebo aplikácií

–     Cookies. Cookies sú malé súbory, ktoré sú poslané na tvoje zariadenie a uložené v ňom. V súboroch cookies sú ukladané informácie, ktoré pri opakovanej návšteve stránok zlepšujú jej fungovanie, rýchlosť a iné parametre. Pokiaľ nechceš akceptovať cookies, môžeš tak urobiť v nastaveniach svojho prehliadača na tvojom zariadení.

2.1. Údaje poskytnuté priamo

Tieto údaje nám poskytujete za určitým cieľom:
–    Osobné adresné údaje vrátane informácií umožňujúcich FITKOUČING osobne Vás kontaktovať (tj. meno, poštová alebo emailová adresa a telefónne číslo)

–    Demografické informácie vrátane dáta narodenia, veku, pohlavia, lokality (napr. PSČ, mesto, štát), obľúbených výrobkov, záujmov, záľub a informácií o domácnosti alebo životnom štýle.

–    Platobné informácie vrátane tých potrebných k nákupu (tj. číslo platobnej karty, expirácia karty, fakturačná adresa)

–    Prihlasovacie údaje k profilu vrátane informácií k založeniu profilu (prihlasovacie meno/email, uživateľské meno, heslo a bezpečnostné otázky/odpovede)

–    Odpoveď na otázku vrátanie informácie, ktorú s FITKOUČING zdieľate o Vašej skúsenosti s používaním výrobkov a služieb FITKOUČING

–    Obsah vytvorený užívateľmi (napr. videá, fotografie a osobné príbehy, ktorý vytvoríte a zdieľate s FITKOUČING vložením na jeho stránky). A to vždy za podmienky udelenia Vášho výslovného súhlasu

2.2. Údaje z iných zdrojov

Môžeme zbierať údaje z iných legitímnych zdrojov za účelom poskytnutia našich výrobkov alebo služieb.

3. Osobné údaje osôb mladších ako 18 rokov

Webové stránky nie sú zamerané na deti a vedome nepožadujú ani nezhromažďujú osobné údaje osôb mladších 18 rokov. Pokiaľ zistíme, že sme nedopatrením získali údaje dieťaťa, resp. osoby  mladšej 18rokov, údaje odstránime z našich záznamov čo najskôr. Avšak FITKOUČING môže zbierať osobné údaje o deťoch, resp. osobách mladších 18 rokov, od rodičov alebo zákonného zástupcu, teda s ich výslovným súhlasom.

4. Pre aké účely a ako používame osobné údaje

FITKOUČING zhromažďuje údaje iba v nevyhnutných prípadoch. FITKOUČING použije Vaše údaje iba pre dohodnuté účely. Uvádzame nasledujúce príklady:

–    Online objednávky – spracúvanie a poslanie Vašej objednávky, predanie informácie o stavu objednávky.

–    Spravovanie profilu – vytvorenie a správa profilu (účtu), vrátane administratívy lojálnych programov, ktoré sú prepojené s Vaším profilom (účtom).

–   Kontakt pre uživateľov – poskytnutie služieb, vrátane reakcií na Vaše otázky, sťažnosti a všeobecné informácie k našim službám a produktom. Servis pre spotrebiteľov môže využívať rôzne formy komunikácie ako emailu, listu, telefónu alebo online chatov.

–    Personalizácia – FITKOUČING môže kombinovať údaje z rôznych zdrojov (napr. webových stránok a offline aktivít). Toto prepojenie poskytuje FITKOUČING kompletný obrázok spotrebiteľa a na druhú stranu umožňuje FITKOUČING poskytnúť lepšie služby a personalizáciu, vrátane:

Webových stránok – zlepšenie a personalizácia skúseností na stránkach s využitím údajov z prihlasovacích informácií, informácií o počítači alebo informácií o predchádzajúcom použití stránok.

Cielená reklama – ponuka reklamy podľa záujmov. Na jednej strane FITKOUČING využíva informácie zhromaždené na svojich stránkach a stránkach tretích strán. Tento druh reklamy sa nazýva „online behaviorálna reklama“ alebo „cielená reklama“. Typicky je vykonávaná pomocou cookies alebo podobnými technológiami.

–    Marketingová komunikácia – poskytnutie marketingových informácií, pokiaľ ste súhlasili s ich posielaním. Tieto môžu byť zdieľané cez SMS, emaily alebo online reklamu a cez komentáre.

–     Soc.siete tretích strán – pokiaľ použijete „Facebook Connect“ alebo „Instagram“, môže FITKOUČING použiť osobné údaje. Tieto nástroje FITKOUČING integruje na stránky za účelom zobrazenia obsahu a umožnenia zdieľania obsahu s priateľmi. Použitím nástroja FITKOUČING môže získať určité údaje zo sociálnej siete. Viac o tejto problematike nájdete v podmienkach užitia poskytovateľa sociálnych sietí.

5. Komu oznamujeme vaše osobné údaje a prečo

FITKOUČING nebude nikdy zdieľať Vaše osobné údaje s žiadnou treťou stranou, ktorá ich hodlá použiť pre účely priameho marketingu, pokiaľ sme Vás o tom dopredu neinformovali a Vy ste nám k tomu neposkytli výslovný súhlas. FITKOUČING môže tiež zdieľať Vaše osobné informácie s tretími stranami, avšak iba vo výslovne dohodnutých prípadoch.

FITKOUČING môže využívať tretiu stranu, ako sú poskytovatelia služieb, sprostredkovatelia a dodávatelia pre zaistenie podpory interných funkcií webových stránok a pre pomoc so správou webových stránok alebo ich funkciami, programami a propagačnými akciami. Tretie strany môžu spracúvať Vaše údaje v rozsahu týchto služieb. FITKOUČING spolupracuje s takými tretími stranami, ktoré sa môžu nachádzať v inej krajine, než z ktoré pristupujete na webovú stránku. Tieto tretie strany a ich zamestnanci môžu prísť do styku s Vašimi osobnými údajmi v rámci poskytovania svojich služieb. Tieto tretie osoby musia vždy poskytnúť rovnakú úroveň zabezpečenia Vašich osobných údajov ako FITKOUČING a sú viazané písomnou zmluvou o spracúvaní osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi, podľa ktorej budú Vaše osobné údaje uschovávané v súkromí, zabezpečené a budú spracúvané iba na základe špecifických pokynov FITKOUČING.

Čas od času sa môžeme zúčastniť spoločného programu alebo propagačnej akcie v rámci webových stránok s ďalšou spoločnosťou, organizáciou alebo inou renomovanou treťou stranou a v rámci priebehu tejto udalosti bude dochádzať k zhromažďovaniu a spracúvaniu osobných údajov, avšak iba s Vaším výslovným súhlasom. Pokiaľ sú v rámci propagačnej akcie Vaše osobné údaje zhromažďované (alebo zdieľané s) inou spoločnosťou ako FITKOUČING, budeme Vás o tom informovať pri zbere týchto dát.  V rámci propagačných akcií s účasťou inej spoločnosti môžeme poskytnúť samostatný odkaz na zásady ochrany osobných údajov danej spoločnosti a odporúčať Vám prečítať si ich pred zdieľaním osobných údajov, pretože nemôžeme zaručiť, že daná spoločnosť dodržuje rovnaké zásady ochrany osobných údajov ako FITKOUČING. Pokiaľ si neprajete, aby boli Vaše osobné údaje zhromažďované alebo zdieľané s inou spoločnosťou, môžete sa pri zhromažďovaní osobných údajov vždy rozhodnúť nezúčastniť sa akcie.

6. Vaše práva

6.1. Právo odhlásenia z marketingovej komunikácie

Máte právo Opt-out, nepovoliť marketingovú komunikáciu; to môžete vykonať takto:
(a)    Kontaktovaním nás na emailovej adrese: support@fitkoucing.sk
Pokiaľ zmeníte podmienky udelenia súhlasu pre marketingovú komunikáciu, stále môžete dostávať administratívne komunikácie z FITKOUČING, ako potvrdenie objednávky a iné.

6.2. Prístup a oprava

Máte právo na prístup ku svojím osobným údajom. Vždy môžete kontrolovať alebo aktualizovať osobné údaje, ktoré sme zhromaždili v rámci Vašej registrácie na Webovej stránke. Pokiaľ tak chcete urobiť, otvorte prosím zodpovedajúcu sekciu na Webových stránkach (pokiaľ je dostupná). Prípadne nás kontaktujte.

7. Bezpečnosť a uchovanie dát

7.1. Bezpečnosť údajov

FITKOUČING má nastavených niekoľko bezpečnostných meraní pre udržanie Vašich osobných údajov v bezpečí:

–    Zabezpečenie operačného prostredia – FITKOUČING zhromažďuje Vaše osobné údaje v zabezpečenom prostredí, ktoré je prístupné iba pre prevádzkovateľa FITKOUČING, agentúry a zmluvných partnerov na princípe „nutnosti“. FITKOUČING dodržuje v tomto zmysle všeobecne uznávané priemyselné štandardy.

–    Šifrovanie informácií o platobnom styku – FITKOUČING používa štandardizované šifrovanie k zabezpečeniu citlivých finančných informácií (informácie o platobnej karte).

7.2. Uchovanie dát

FITKOUČING bude uchovávať osobné údaje iba počas nevyhnutne nutnej doby pre uvedené účely, pre zodpovedanie Vášho dotazu alebo vyriešenie problému, poskytnutie lepších a nových služieb a za podmienky dodržania všetkých zákonných nariadení.

8. Ako nás kontaktovať

FITKOUČING je prevádzkovateľ údajov a spracúva ich v rozsahu týchto Zásad. Pokiaľ máte akékoľvek dotazy, sťažnosti, či komentáre týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov alebo našich postupov pri spracúvaní informácií, kontaktujte nás prosím na support@fitkoucing.sk